Yüzde 100 memnuniyet ilkesiyle hizmet verdiği müşterileri için dünyayı küçültürken işlerini büyütebilecekleri çözümler sunan Netsis, ticari başarısını toplumsal ve çevresel konulardaki duyarlılıklarıyla taçlandırıyor. Yeşil BT, eğitim, AR-GE ve yalın yönetim yaklaşımı gibi alanlarda öncü rol üstlenen Netsis’in hem eğitim alanında toplumun farklı kesimlerine eşit olanakların sunulması, hem de çevre, tasarruf gibi duyarlılık gerektiren konularda bilincin artırılması adına çeşitli sivil toplum örgütleriyle iş birlikleri bulunuyor.

Sektörler

Netsis :

Netsis, sipariş süreçlerinden kalite denetimine, üretimden kapasite planlamaya, kampanya yönetimden uluslararası standart ölçümlemelerine tam entegrasyon gerektiren gıda sektöründe uzun yılardır edindiği deneyimler ile iddialı adımlar atmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

picture

Gıda

Gıda sektörü tarladan tüketiciye uzanan çok katmanlı, karmaşık iş süreçlerinin hakim olduğu bir çalışma alanıdır. İnsan sağlığı ile yakından ilişkili gıda maddelerinin üretiminde hedeflenen standartların yakalanması için üretimden son kullanıcıya kadar uzanan tüm süreçlerin özel teknolojiler ile etkin takibi gerekmektedir.

 


picture

Otomotiv

Türkiye’de 1960’lı yıllardan önce ithal ikamesi amacı ile kurulan otomotiv sektörü, 1970 yılında ivme kazanmıştır. Yerli ana sanayinin faaliyete geçmesine bağlı olarak da, aynı yıllarda yan sanayi de gelişme göstermiştir. 1990’lı yıllarda gelişen otomotiv sektörü ihracata yönelik rekabetçi bir sanayi niteliğini kazanmıştır. Günümüzde ise Türk otomotiv ana ve yan sanayi, küresel otomotiv sanayinin ayrılmaz parçası olmuştur.

 


picture

Sanayi

Sanayi sektöründe son 30-40 yılda artan iş gereksinimlerinin karşılanması, gelişen teknoloji, çoğalan iş hacmi, giderek daralan kar marjları beraberinde üretim kaynaklarının planlanması gereksinimini doğurmuştur. 1960’lı yıllarda temelleri atılan kurumsal kaynak planlaması hızla şirketlerin gündemine girmiş, günümüzde ise sanayinin olmazsa olmazları arasına yerleşmiştir.

 


picture

Turizm

ERP yazılım çözümlerinin müşteri tatmininin temel olduğu, soyut ürünlerin üretildiği otelcilik sektöründe de belirgin etkileri ve faydaları bulunmaktadır. Netsis turizm sektörü çözümleri her çaptaki otel ve otel zincirinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıda geliştirilmiştir.