Yüzde 100 memnuniyet ilkesiyle hizmet verdiği müşterileri için dünyayı küçültürken işlerini büyütebilecekleri çözümler sunan Netsis, ticari başarısını toplumsal ve çevresel konulardaki duyarlılıklarıyla taçlandırıyor. Yeşil BT, eğitim, AR-GE ve yalın yönetim yaklaşımı gibi alanlarda öncü rol üstlenen Netsis’in hem eğitim alanında toplumun farklı kesimlerine eşit olanakların sunulması, hem de çevre, tasarruf gibi duyarlılık gerektiren konularda bilincin artırılması adına çeşitli sivil toplum örgütleriyle iş birlikleri bulunuyor.

Sektörler

Otomotiv sektörü :

Türkiye’de 1960’lı yıllardan önce ithal ikamesi amacı ile kurulan otomotiv sektörü, 1970 yılında ivme kazanmıştır. Yerli ana sanayinin faaliyete geçmesine bağlı olarak da, aynı yıllarda yan sanayi de gelişme göstermiştir. 1990’lı yıllarda gelişen otomotiv sektörü ihracata yönelik rekabetçi bir sanayi niteliğini kazanmıştır. Günümüzde ise Türk otomotiv ana ve yan sanayi, küresel otomotiv sanayinin ayrılmaz parçası olmuştur.

Tüm Sektörler

Otomotiv

 

 


Türkiye’de 1960’lı yıllardan önce ithal ikamesi amacı ile kurulan otomotiv sektörü, 1970 yılında ivme kazanmıştır. Yerli ana sanayinin faaliyete geçmesine bağlı olarak da, aynı yıllarda yan sanayi de gelişme göstermiştir. 1990’lı yıllarda gelişen otomotiv sektörü ihracata yönelik rekabetçi bir sanayi niteliğini kazanmıştır. Günümüzde ise Türk otomotiv ana ve yan sanayi, küresel otomotiv sanayinin ayrılmaz parçası olmuştur.

 
Bu nedenle otomotiv sanayinde uygulanan üretim yöntem ve teknolojilerin küresel rekabete ayak uydurması, uluslararası düzeydeki firmaların kullandıkları yöntem ve teknolojilere paralel olarak gelişme göstermesi şarttır. Sektör uzay-havacılık sanayisinden sonraki en karmaşık teknoloji gerektiren sanayi dalıdır. Pazardaki yoğun rekabet nedeni ile karlıklık ve müşteri tatmini ancak teknolojik gelişmelerle sağlanabilmektedir. Sektörde sürekli gelişim esastır. Netsis otomotiv sektörü çözümleri sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

 

Netsis otomotiv sektörü çözümleri ile sadece üretimin değil, uluslararası müşteriler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm iş süreçlerin entegrasyonunu sağlanmaktadır. Netsis’in otomotiv sektöründen çok sayıda müşterisinin, sektöre özel beklentilerine paralel olarak geliştirilen Netsis otomotiv çözümleri; zorlu bir yapıya sahip sektörün iş süreçlerinde; tedarik zinciri yönetiminden stok kontrolüne üretim planlamasından insan kaynakları uygulamalarına ve finansal süreçlere kadar uçtan uca çözümler sunmaktadır.

Esnek yapısı ile büyük ve orta ölçekli işletmelere kolayca uyarlanabilen Netsis otomotiv sektörü çözümleri işletmenize hızlı hareket, maksimum verimlilik, minimum stok ve kaliteli üretim avantajları sağlamaktadır.


Netsis otomotiv çözümleri ile;Faydalar

Netsis çözümleri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin şirket içi iş – üretim süreçlerinin ve şirketler arası süreçlerin entegrasyonunu sağlayarak tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.


Netsis otomotiv sektörü çözümleri ile tedarikçi, üretici, satıcı ve müşteriler arasındaki işbirliği portallar aracılığı ile sağlanarak; siparişlerin, sevkiyatların, ödemelerin, üretim planının takibi online olarak yapılabilmektedir.